Društvo Antropo Iskanj organizira predavanja in delavnice

Predavanja in delavnice so tematsko razdeljeni.

fantasy-2543658_1920.jpg

Antropologija vsakdanjega življenja

 • Uvod v antropologijo/vsakdanjega življenja

 • Različni ekonomski/produkcijski sistemi skozi zgodovino človeštva ali krožna ekonomija

 • Delavnica: Kreativno pisanje knjižnih recenzij in kolumn

 • Zgodovina studentskih gibanj v Sloveniji

 • Kulturna percepcija magije v sodobni družbi

 • Zgodovina magije in čarovništvo v srednjem veku

 

zen-2040340_1920.jpg

Duhovnost

 • Delavnica: Osnovne telesne psihoterapije za vse

 • Delavnica: Izrazni ples ter "antropološka" meditacija

 • Delavnica: analiza sanj in diskusija

 • Delavnica: izdelava run in svetovanja iz run

network-3139213_1920.jpg

Mediji in vizualna antropologija

 • Medijska propaganda in cenzura

 • Lik ženske 'junakinje' v slovenskih ljudskih pravljicah

Antropologija vsakdanjega življenja

 • Uvod v antropologijo vsakdanjega življenja

Različni pogledi na načine življenja različnih kultur po svetu. Etnologija ali antropologija je veda, ki preučuje človeka od prazgodovine do sodobnosti. Raziskovalci so vedno imeli polno zgodb na primer o ljudeh brez glave, drugačne polti, predvsem pa drugačnih navad. Antropologi so bili tisti, ki so šli v pragozdove in se spoznali z različnimi posamezniki in ljudstvi. Pregled različnih kultur in ljudstev nam lahko odgovarja na vprašanje kdo smo, od kod prihajamo in kako živimo. Predvanje bo pregled nekaterih zahodnih predstav o ljudstvih, zgodovini človeka in predvsem o univerzalnih pogledih. Predava: Miha Novak, možno je nadomeščanje s strani Društva Antropo Iskanj.

 • Različni ekonomski/produkcijski sistemi skozi zgodovino človeštva ali krožna ekonomija

Človek za svoje delovanje potrebuje neko obliko produkcije. Za začetek hrano in bivalni prostor. Verjetno imamo prvič v zgodovini globalni sistem, ki povezuje celoten planet. Vendar splošni način življenja obenem predstavlja grožnjo obstanku človeštva. Skozi 5 tisoč letno zgodovino bomo naredili pregled produkcijskih načinov od nabiralništva, prvih držav in do sodobnosti. Prevetrili bomo splošno sprejete dogme in načine preživetja oziroma dela. Pogled v zgodovino nam bo pomagal umeščati ideje za prihodnost v smislu alternativnih ekonomskih modelov (UTD, časovna banka, lokalne valute, itd.). Predava: Miha Novak, možno je nadomeščanje s strani Društva Antropo Iskanj.

 • Delavnica: Kreativno pisanje knjižnih recenzij in kolumn

V delavnici kreativnega pisanja bomo razvijali veščine pisanja kratkih kritičnih refleksij in knjižnih recenzij. Prebirali bomo določene odlomke iz del slovenskih avtorjev ter se naučili pisati knjižne recenzije in kolumne. Delavnico bo vodila Miša Gams, ki ima več kot desetletne izkušnje s pisanjem knjižnih recenzij in kolumen, za pisanje kratke zgodbe pa je bila nagrajena tudi s strani časopisa Dnevnik. Njen pesniški opus premore kar tri pesniške zbirke za odrasle in eno pesniško zbirko za otroke. Letos namerava izdati knjigo knjižnih recenzij z naslovom Knjižna paberkovanja in odstiranja.

 • Zgodovina študentskih gibanj v Sloveniji

Študentski upori so legendarni. Proces formiranja Univerze in visoko šolstvo sta bila vedno del širih družbenih sprememb. Ob nastanku političnih, družbenih in znanstvenih sprememb so vedno stali v prvih vrtah študentje. Kako so se ta gibanja oblikovala v slovenskem prostoru? Predava: Miha Novak.

 • Kulturna percepcija magije v sodobni družbi

Predvanje temelji na diplomskem delu Valerie Kochmann Kulturna percepcija magije v sodobni družbi: percepcija magije v black metal subkulturi, 2012. Ključna izhodišča so zgodovina magije in njeno pojmovanje v antropologiji ter diametralno nasproten pogled pri dveh znanstvenikih, evolucionistu Georgu Frazerju ter pri  Robertu Marettu.

 • Zgodovina magije in čarovništvo v srednjem veku

V uvodu bomo izpostavili ključne točke raziskovanja pojma 'magija' v preteklosti, predvsem kdaj se je izraz pojavil ter ali povsem sovpada s pojmom 'čarovništvo'? V kontekstu preganjanja čarovnic v srednjem veku pa bomo opredelili kulturo, razmišljanja ter vsakodnevnega življenja – da bi dobili vpogled v konkretno zgodovinsko obdobje in s tem morda odgovore, ali so ljudje v srednjem veku v resnici verovali v čarovniško delovanje posameznikov? Predavanje temelji na znanstveni monografiji Edwarda Beverja The Realities of Witchcraft and Popular Magic in Early Modern Europe. Predava: Valerie Kochmann.

 

Duhovnost

 • Delavnica: Osnovne telesne psihoterapije za vse

Delavnica je namenjena vsem tistim, ki se želijo znebiti psihičnih blokad s pomočjo vaj, ki temeljijo na ozaveščanju in odpravljanju telesnih blokad in z njimi tudi psihičnih motenj in zavor. Ker je glavni poudarek na delu s telesom, se bomo naučili pravilno dihati, ozavestiti naše obrambne mehanizme in začutiti blokade v telesu. Skupaj z njimi bodo prišle (in odšle) tudi bolečine, jeza, žalost in strahovi. Delali bomo tako po telesnih segmentih kot tudi individualno, s poudarkom na konkretnih življenjskih problemih, ki jih imajo udeleženci. Ko bomo z vajami, masažo, pogovori in vizualizacijo odpravili glavne blokade, ki v telesu zavirajo kroženje energije, se bomo povsem odprli za naravno pulzacijo, ki jo primarno premorejo vsa bitja v naravi. Poizkusili bomo najti odgovore na vprašanja: Kje v telesu se skriva spomin na mojo travmo oz. na izvor moje motnje? Kako sprostiti telo pred napetostmi, ki mu v vsakdanjem življenju vladajo? Kako osvoboditi telo najbolj krčevitih obrambnih mehanizmov, ki nas ovirajo pred doseganjem pulzacije in užitka v spolnosti? Kako skozi dihanje sprostiti sinuse, trebušno predpono in krče v mišicah, da bomo dosegli najbolj naravno stanje pulzacije? Kako obvladati pulzacijo, prizemljitev in centriranje v vsakdanjem življenju, da bomo lahko preventivno delovali v smeri preprečevanja kopičenja stresa in blokad? Delavnico bo vodila Miša Gams, ki je v Beogradu opravila dvoletni študij telesne psihoterapije pod mentorstvom prof. Ljiljane Klisić.

 • Delavnica: Izrazni ples ter "antropološka" meditacija

V delavnici izraznega plesa bomo dali poudarek na občutenje lastnega telesa in izražanje čustev, ki se sproščajo ob gibanju in plesu. Ob izbrani glasbi bo vsakdo lahko pokazal svoje gibe, prisotni pa bodo podali svoje mnenje o tem kaj so pri tem občutili in s posnemanjem giba in določene telesne poze vstopili v njegov svet čustev. Delavnico bomo nadgradili tudi z antropološko meditacijo, v kateri bomo „posnemali“ telesne poze starodavnih kipcev (iz Evrope, Južne in srednje Amerike, Afrike in Azije) ter beležili svoje refleksije in čustva, ki se nam bodo pri tem porajala. Delavnico bo vodila Miša Gams, antropologinja, ki je med drugim tudi preučevala telesne poze kipcev in opravila magisterij na temo Telo med ekstazo in prisilo ponavljanja. Delavnico egostrukturalnega oz. izraznega plesa je pred leti že vodila v kamniškem Domu kulture, delavnico telesne psihoterapije pa med drugim tudi na Nefestivalu gledališča zatiranih v Gornjem gradu, na Mali šoli literature na Pohorju in drugod po Sloveniji.

 • Delavnica: analiza sanj in diskusija

Sanje razkrivajo konflikte in želje, ki se nahajajo v nezavednem. Prav zato je pomembno zapisovati vsebino sanj in sanjsko simboliko analizirati v sklopu delavnice. Na delavnici bomo analizirali sanje, ki jih bomo imeli tekom tedna, in predebatirali njihovo vsebino, simboliko in potlačena čustva. Naučili se bomo voditi sanjski dnevnik in interpretirati sanje v skladu s Freudovo in Jungovo terminologijo. Delavnico bo vodila mag. antropologije Miša Gams, ki se s psihoanalizo in analizo sanj ljubiteljsko ukvarja že od srednje šole.

 • Delavnica: izdelava run in svetovanja iz run

Na delavnici boste dobili na razpolago primerne kamne in/ali lesene odrezke za izdelavo run ter primerne barve za poslikavo run. Med izdelovanjem run boste dobili informacije o hranjenju, vzdrževanju in čiščenju run ter dobili podatke o njihovi zgodovini oz. mitologiji. Po preslikavi germanskih simbolov in izdelavi run si bomo vzeli čas za svetovanje iz run in izdelavo talismana oz. runskega zapisa glede na težave, ki jih imamo oz. rešitve, h katerim stremimo. Delavnica traja 150 min. Miša Gams je mag. antropologije vsakdanjega življenja, ki se v prostem času posveča raziskavam na področju mitologije, transa in ritualov. Napisala je skripto o runah, v kateri se je lotila raziskave run iz psihoanalitičnega vidika.

 

Mediji in vizualna antropologija

 • Medijska propaganda in cenzura

Predavanje bomo odprli z vprašanjem pomena informacij v tehnokratski dobi na podlagi znanstvene monografije Richarda Stiversa (Technology as Magic: The Triumph of the Irrational), ter nadaljevali z konceptom propagande katerega bomo praktično poskušali identificirati v kontekstu aktualnega poročanja množičnih medijev. Predava: Valerie Kochmann.

 • Lik ženske 'junakinje' v slovenskih ljudskih pravljicah

V času neoliberalizma si morda izven univerz težje predstavljamo, da je raziskovanje pravljic svojevrstno znanstveno področje. V tem smislu je analiza pravljičnih junakov le en izmed možnih pristopov. V kontekstu predavanja bomo opredelili znanstveno raziskovanje pravljic ter koncept podžanra »nedolžne preganjane junakinje«, katerega bomo aktivno preverili v kontekstu slovenskih ljudskih pravljic na primeru ženskih likov v teh pravljicah. Analiza temelji na pravljicah zbirke Slovenske narodne pravljice, 1972 izdane pri založbi Zlata ptica. Ali se slovenskih pravljičnim junakinjam vedno pod noge mečejo polena? Ali pa so naše junakinje svobodne? Predava: Valerie Kochmann.

 

Povpraševanje za delavnice ali predavanja nam pošljite:

Ime in priimek *
Ime in priimek